Ogłoszenia

XXV Niedziela zwykła – 19 IX 2021 

  1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.
  2. Zbiórka ofiar do puszek w związku z nadzwyczajnym kryzysem humanitarnym w Afganistanie wyniosła 691zł. Bóg zapłać!
  3. W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 20 września – święci męczennicy Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter, Paweł Chong Hasang (1795-1839) i Towarzysze, pierwsi męczennicy koreańscy;

– we wtorek 21 września – św. Mateusz (†ok. 60), apostoł i ewangelista;

– w czwartek 23 września – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, stygmatyk, mistyk, czciciel Eucharystii i Matki Bożej.

  1. Bardzo dziękuję za posprzątanie naszego parafialnego Wieczernika oraz za okazałe bukiety kwiatów na ołtarzach. Niech dobry Bóg hojnie Wam wynagradza.
  2. Pragnę podziękować za indywidualną ofiarę na rzecz parafii kwota 500 zł.
  3. W najbliższy wtorek w Kolegiacie wieluńskiej o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego Długosza odbędzie się regionalny „Dzień Chorych”
  4. W niedzielę po Mszy św. o 11.30 zapraszam młodzież z klasy 8 i starszych, którzy przygotowywali się do sakramentu bierzmowania.
  5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej „Niedziela”