Intencje

 

NIEDZIELA  17 I 

8.30++Jana,  Zbigniewa w r. śm., Jana, Abdrzeja, Henryka, Bronisławę, Antoniego Kudrów, Bronisławę, Rocha  Błaszczyków, Stanisława  Chrabańskiego, zm. z rodziny.

10.00  ZA  PARAFIAN

11.30++Henryka, Zbigniewa, Grzegorza, Grażynę, Michała  Radziszewskich, zm. rodziców:  Jana. Eugenię  Bieniasów, zm. z rodz.: Poremskich, Karczów i Fuksów.

15.00++Grażynę i Stanisława Duszyńskich w r. św., Annę  Kołodziej, zm. babcie i dziadków.

PONIEDZAŁEK   18   I

 17.00++Janinę w IX r. śm. ,Stanisława  Dziadczyków,  Atmana,  zm. z rodz.: Nowaków

               i  Włodarczyków.

18.00++ZBIOROWa

1.+Alinę Janyszek – int. od  kuzynki Dzidki Krzak z rodziną

2+Józefa Czarnego – int. od uczestników pogrzebu

3+Wandę Cieśla – int. od  rodziny Łuczaków i Kędziów z Wielunia

4+Stanisławę Jarząb – int. od  uczestników pogrzebu

5+Mariannę Jarząb – int. od  rodziny Wołowców i Podymów

6+Aleksandra Mielczarka – int. od  kierownika i pracowników Środowiskowego

Domu  Samopomocy  w  Niżankowicach.

7+Wandę Bartos – int. od  uczestników pogrzebu

8.+Zdzisława  Mularczyka – int. od  rodziny Krawców.

9+Michała Drabka – int. od od  rodziny Trochów

10+Wandę Adamską  –  int. od  uczestników pogrzebu

11+ Zofię  Stasiak  –  int. od  uczestników pogrzebu

12+Helenę  Lach  –  int.  od  chrześnicy Gosi z dziećmi

13+Jana  Kędzię  –  int.  od  Sabiny i Leszka Napierajów.

14.+Jana  Mielczarka  –  int. od  chrześnicy Marioli z rodziną

15+Janusza  Więcława  –  int.  od  Czesławy Skupińskiej

16.+Władysławę Kędzia – int. od  rodziny Hanasów i Polaków z Pątnowa

17+Stanisława  Miśkiewicza  – int. od  rodziny Witaszków

18+Stanisławę Chałupka – int. od  Piotra Drabika z rodziną

19+Tadeusza  Kędzię  –  int. od  Magdy Mikoś i Ewy Podyma z rodzinami

20+Włodzimierza Janyszka  –  int. od córki Doroty z  mężem

21+Krzysztofa Stochmiałka – int. od rodz. Stasiaków

 WTOREK   19  I

17.00++Romana w r. śm., Mariolę, Weronikę, Franciszka  Trochów, Mariannę, Jana  Dróżdżów

18.00 ++  ZBIOROWa

1+Sławomira Boruszewskiego – int. od  siostry

2+Stanisława Gmyrka – int. od Danuty i Jacka Skupińskich z rodziną

3+Stanisława  Ciupę – int od  sąsiadów Pietrusów i Henryki  Kleszcz

4+Jana Patyka  – int. od  brata Henryka z rodziną

5+Mariana  Pieluchę – int. od  Zygmunta Draba z rodziną.

6+Piotra  Morkę  –  int.  od  sąsiadów Ścigałów

7+Stefana  Kłaka  –  int.  od  sąsiadów: Kaczmarków, Mikołajczyków i  Cieślów

8+Jana  Kłaka  –  int.  od  Andrzeja i Jana Smolarków

9+Stanisława Ścigałę – int. od  uczestników pogrzebu

10 + Kazimierę Patyk – int. od  chrześniaka Stanisława z rodziną

11+Janinę  Mielczarek  –  int.  od  Krysi Salomon z rodziną

12+Alfreda   Płóciennika  –  int. od  siostry Haliny z rodziną

13+Zbigniewa  Stępnia – int. od Basi i Rafała Krawczyków.

14+Anetę Dudek – int. od koleżanek z klasy z Liceum Ekonomicznego.

15+Stanisława Kędzię – int. od  mamy

16+Mariana Cieślę – int. od siostry Danuty z rodziną

17+Mieczysława Draba – int. od córki Anny z rodziną.

18+Henryka  Czarnego  – int. od żony  Anny

19+Stanisława Kędzię – int. od syna Jana

20+Andrzeja Cieślę – int. od uczestników pogrzebu

21+Ritę  Rapp – int. od rodz. Z Mierzyc

 ŚRODA   20  I

17.00  (M. 128)

. CZWARTEK  21   I

17.00++Janinę w r. śm., Józefa  Adamskich,  zm.  babcie  i  dziadków. 

PIĄTEK  22 I 

17.00++Franciszkę,  Cecylię,  Józefa  Papierkowskich,  Katarzynę,  Stefana  Grajoszków,

              Mariannę,  Antoniego  Janyszków,  Cecylię,  Wincentego  Klimasów.

SOBOTA   23   I 

14.00   Dziękczynno-błagalna w I rocz ur. Marii  –  int. od rodziców i dziadków.  

16.00   W  intencji  Igi  z  racji  chrztu  św.

17.00   Dziękczynno- błagalna  w  int.  P.  Agaty  i  Romana  w  30  rocz.  ślubu

             oraz w intencji  całej  rodziny. 

NIEDZIELA  24 I

  8.30+ Stanisława  Kędzię –  int.  od  żony  Danuty  z  rodziną.

 10.00  ZA  PARAFIAN – szczególnie babcie i dziadków naszej parafii

11.30++Stanisława  Miśkiewicza  i  Mirosławę  Midek  –  int. od przyjaciół  z Stowarzyszenia

             „Kochaj  mnie”  z  Mierzyc

15.00   (Opatów)